วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 15:57 น.

การเมือง

'ศักดิ์สยาม'สั่ง ขบ.ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ 24 ชม.ทุก 90 กม.

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 13.08 น.

วันที่ 21 ส.ค.2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมแถลง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะโดยรวม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการ ดังนี้  1. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 90 โดยให้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน
  
2. ดำเนินการกำหนดจุดจอดพักรถโดยสารสาธารณะ ทุกระยะทาง 90 กิโลเมตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
  
นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ จากข้อมูลปัจจุบันมีรถโดยสารสาธารณะที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบ 150,747 คัน และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 1,203,790 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ส่วนมาตรการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและผู้ขับขี่ในทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร จะมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุด โดยขอความร่วมมือจากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสม ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น นอกจากงบประมาณปกติของส่วนราชการแล้ว ยังสามารถใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งมีกรอบวงเงินราว 2,200 ล้านบาท

หน้าแรก » การเมือง