วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:27 น.

การเมือง

"ธนาธร"ชี้แก้อำนาจการเมืองก่อนปัญหาอื่นจะง่ายขึ้น

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 13.44 น.

"ธนาธร"ชี้แก้อำนาจการเมืองก่อนปัญหาอื่นจะง่ายขึ้น บนเวที "นิเทศฯจุฬา" เปิดถกสาธารณะ "คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วม กำหนดนโยบายสาธารณะ"

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมเสวนาเวทีสนทนาสาธารณะ ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วม กำหนดนโยบายสาธารณะ จัดโดยภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้พูดถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องแก้ใน 3 ประเด็น คือ 1.การบังคับใช้มาตรฐานยูโร 5 ไม่ใช่พูดถึงแค่ช่วงที่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 2.การทำงานร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยใช้มาตรการทางการค้า หรือการทูต เชิญชวนให้ประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ และ 3.การแก้กฎหมายเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ ทำให้เกิดจิตสำนึกลดการเผาทำลายป่า ส่วนในพื้นที่เขตเมือง การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่จำเป็นที่สุดคือ การปรับขนส่งสาธารณะ ให้เข้ากับระบบขนส่งปัจจุบัน บีบคนเข้าสถานีรถไฟฟ้า ให้ทุกพื้นที่มีรถเชื่อมต่อมายังสถานีรถไฟฟ้าเพื่อลดการใช้รถส่วนบุคคล

          
ทั้งนี้ นายธนาธรทิ้งท้ายว่า ปัญหาทั้งหมด เป็นปัญหาทางด้านการเมือง หากไม่สามารถแก้เรื่องอำนาจทางการเมืองได้ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงประเด็นอื่นๆได้ 

ด้านเศรษฐกิจ นายธนาธร ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในไทยตอนนี้ มีปัญหาในด้านของการส่งออก และกำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งแนวทางแก้ปัญหา คือการขับเคลื่อนด้วยงบประมาณจากภาครัฐ ด้วยการจัดงบประมาณก้อนใหญ่ และมีประสิทธิภาพมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยใช้วิธีดึงต่างชาติ เข้ามาลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในขณะนี้ ต้องปรับมุมมองใหม่ ด้วยการนำปัญหาสังคม มาตั้งเป็นดีมานด์ แล้วนำดีมานด์มาสร้างซับพลายเชน โดยยกตัวอย่าง ปัญหาขยะในประเทศไทย ที่หากจะสร้างเตาเผาขยะให้ถูกต้องตามหลักสิ่งแวดล้อม ควรลงทุนสร้างเตาเผาเอง ซึ่งใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาท แทนการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา หรือปัญหารถเมล์ควันดำ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่น PM2.5 โดยเสนอให้เปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้า 10,000 คัน โดยให้คนไทยคิดค้นและผลิตเอง แทนการนำเข้ารถจากต่างประเทศ เพื่อให้อาชีพ และการจ้างงานในประเทศ
          
นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือการยกเลิกการผูกขาดสัมปทานต่างๆ และการกระจายอำนาจ ยกเลิกระบบราชการแบบรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และกระตุ้นเศรษกิจแบบทั่วถึงทุกพื้นที่

หน้าแรก » การเมือง