วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:26 น.

การเมือง

ถกงบฯ63ฝ่ายค้านคนเดียวก็ป่วนได้ จน"ชวน"สั่งพักประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.30 น.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระที่ 2-3 ใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มพิจารณาเรียงไปตามมาตราเรื่อยไปนับตั้งแต่มาตรา 1 จนถึงมาตรา 31 ผ่นไป 3 ชั่วโมง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งพัก การประชุมเป็นเวลา 30 นาที            

สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระที่ 2 ครั้งนี้ไม่มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกที่ขอสงวนคำแปรญัตติไว้ไม่อยู่ในห้องประชุมหรือมอบหมายให้ใครดำเนินการแทนญัตติจึงตกไป ทำให้กระบวนการพิจารณาในวันนี้เป็นเพียงแค่การลงมติเรียงไปตามมาตราเท่านั้น ซึ่งองค์ประชุมมีเฉพาะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น เนื่องจากฝ่ายค้านมีมติไม่ร่วมการพิจารณา
          
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งนี้มีเพียงการอภิปรายของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนแสดงเห็นไว้ ซึ่งในช่วงแรกถูก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ประท้วงบ่อยครั้งเนื่องจากอภิปรายนอกวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการแสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้น มีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล แสดงตนเป็นองค์ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้พบว่ามีส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประกาศตัวแยกการทำงานจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน และขอทำงานอิสระ ได้แก่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม พร้อมกับได้ลงคะแนนเสียงในการลงมติด้วย แต่ใช้สิทธิงดออกเสียง
          
ขณะที่การตรวจสอบผลคะแนนงดออกเสียง ที่พบว่ามีประมาณ 7 คนนั้น จะประกอบด้วย 5 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ และนายชวน ฐานะประธานที่ประชุม และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ที่ใช้สิทธิงดออกเสียง

หน้าแรก » การเมือง