วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:21 น.

การเมือง

สถ.ยันเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการถึงมือ 22 ก.ย.นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.30 น.

สถ.การันตีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการถึงมือประชาชน 22 กันยายนนี้ !!

วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้

หน้าแรก » การเมือง