วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:09 น.

การเมือง

16 ต.ค.! ศบค.พบผู้ป่วยโควิดนำเข้าใหม่ 4 ราย เมียนมารอบ 2 ระบาดทุกรัฐแล้ว

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.18 น.

วันนี้ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน (Quarantine Facilities) ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย ไนจีเรีย  1 ราย และเอธิโอเปีย  1 ราย  ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,669 ราย  หายป่วยแล้ว 3,467 ราย และเสียชีวิตสะสม 59 ราย

ศบค.มท.กำชับผู้ว่าฯจ.ชายแดน เข้มงวดผู้ขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับพื้นที่ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทุกจังหวัด ให้ดำเนินการดังนี้
          
1) เข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 7 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          
2) ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้าให้ชัดเจน และจำกัดการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
          
3) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า-ออกของบุคคล สินค้า และยานพาหนะ จำนวนช่องทางละ 1 ราย เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สั่งการ และประสานการปฏิบัติในการเข้า-ออกช่องทางให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
          
พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางเข้า-ออกในระดับพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบหรือพิจารณาดำเนินการ พร้อมรายงานการปฏิบัติมายัง ศบค.มท. ทราบต่อไป

เมียนมาโควิดรอบ 2 ระบาดทั่วทุกรัฐแล้ว
 
สำนักข่าว Kantarawaddy Times รายงานว่า หลังรัฐคะยาได้พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เป็นรายแรก หลังจากเป็นพื้นที่เดียวในพม่าที่ไม่มีผู้ป่วยเลยนับแต่เริ่มมีการระบาดเป็นต้นมา
          
ผู้ป่วยที่พบในรัฐคะยารายนี้เป็นหญิง อายุ 35 ปี เดินทางมาจากย่างกุ้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และเข้ากักตัวในศูนย์กักตัวของรัฐ ที่วิทยาลัยดอยก่อ มีผลตรวจออกมาวานนี้ (15 ต.ค.) ว่าเป็นบวก และถูกนำตัวไปรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลดอยก่อแล้ว
          
ทั้งนี้ รัฐคะยาเป็นรัฐชายแดนทางฝั่งตะวันออกของพม่า อยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแดง
          
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและกีฬารายงานข้อมูล Covid-19 ในพม่าล่าสุดเมื่อตอน 2 ทุ่มที่ผ่านมาว่า 15 ต.ค. พม่าพบผู้ป่วยเพิ่ม 1,026 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 840 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการตรวจกลุ่มตัวอย่าง 12,975 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการตรวจนับแต่เริ่มมีการระบาด 464,557 คน
          
จนถึง 15 ต.ค. พม่ามียอดผู้ป่วยสะสม 32,351 ราย ยังนอนรักษาตัวอยู่ 16,880 ราย รักษาหายแล้ว 14,706 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 765 ราย
          
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เพิ่งพบในรัฐคะยายังไม่ถูกรวมไว้ในรายงาน ทำให้กราฟิกแสดงสถานะโดยรวมของ Covid-19 ในพม่าล่าสุด รัฐคะยายังคงเป็นพื้นที่สีเหลือง

 

หน้าแรก » การเมือง