วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:03 น.

การเมือง

ผบก.สสน.บช.ตชด.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์รพ .สนาม ป้องกันโควิด

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.45 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา  09.45 น. พล.ต.ต.กัญชล  อินทรารามผบก.สสน.บช.ตชด. ,  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์  รอง  ผบก.สสน. บช.ตชด., พ.ต.อเบญจพล  รอดสวาสดิ์  ผกก.ตม.จว.ตราด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพล กองร้อย  ตชด.126 และเยี่ยมชมอาคารกำลังพลที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ในเขตรับผิดชอบของ กองร้อย  ตชด.126 และได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ในป้องกันโรค covid 19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี  พ.ต.ท.พรชัย แช่มช้อย รอง ผกก ตชด.12 , พ.ต.ท.จิรวัฒน์ รางสาตร์  ผบ.ร้อย  ตชด.126  พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ณ. กองร้อย  ตชด.126

หน้าแรก » การเมือง