วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:02 น.

การเมือง

"ส.ส.พปชร.-อดีตส.ส.อนาคตใหม่" แห่รับ "บิ๊กตู่" เข้าวัดเสียดายแดดดู "โคก หนองนา"

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.08 น.

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีคณะรัฐมนตรีร่วมคณะ ประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.พลังงาน นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธมาคนานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
          
ส่วนการต้อนรับของนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นำส.ส.พลังประขารัฐ ร่วมต้อนรับ อาทิ นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 6 นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส. สุรินทร์ เขต 2 นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส. พิจิตร เขต 1 นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 นายจิรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยาเขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.เขต 3 ลำปางนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง เขต 4 นายเชิงชัย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 2 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 3 นายอรุณ สงขลา ส.ส.สงขลา เขต 4 และนายสมัคร ป้อมวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 พรรคชาติพัฒนา ที่ย้ายมาจากพรรคอนาคนใหม่ มาด้วย
          
เมื่อเวลา 10.40 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางถึงวัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนองนา โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีแสงธรรม ต้อนรับพร้อมนำชม

พระปัญญาวชิรโมลี บรรยายสรุปของโรงเรียนศรีแสงธรรมที่มีการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างการเรียนแบบมีอาชีพ ให้ทุกคนเห็นปัญหาในชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยระบุ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีการสืบสานรักษาต่อยอดนโยบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สืบทอดต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่ 9 และที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน นี่เป็นการสร้างพลังจากท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็ง นี่คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) แต่มีปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลต้องดูแล เพื่อให้สิ่งที่ท้องถิ่นดำเนินการเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยหวังให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่ม
          
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดศรีแสงธรรม ERC Sandbox จากนั้น ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคก หนอง นา และพบปะเครือข่ายโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรม และจิตอาสาพัฒนาชุมชน
          
ช่วงท้ายพระปัญญาวชิรโมลี นำความเดือดร้อนชาวบ้านมาแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด ต้องได้รับการซ่อมแซม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยืนยัน ทุกความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของประชาชนจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดูแล พร้อมพูดติดตลกว่า ถนนที่ว่าจะเอา 4 เลน หรือ 6 เลน สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวกับนักเรียนที่มาให้การต้อนรับ ว่า วันหน้าจะต้องขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มการเรียนรู้โดยทุกเรื่องที่เป็นปัญหารัฐบาลได้รับฟังทั้งหมด และต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่วางไว้ จึงขอให้ทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  คืออะไร ซึ่งถือเป็นโจทย์เท่านั้น แต่มีแผนแม่บทและแผนงานโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องทุกปี และรวมผลงาน 5 ปีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
          
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกคนเป็นทรัพยากรที่ต้องพัฒนาไปสู่อนาคต อนาคตอยู่ที่ทุกคน เราต้องหาวิธีการให้ทุกคนมีอนาคตที่ดี นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลเรื่องการศึกษาเรียนรู้และทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นฐานของความพอเพียง วันหน้าพวกเราจะเป็นคนใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อจากสิ่งที่ทำไว้วันนี้ ยืนยันว่านายกฯ จะทำให้ดีที่สุด ทั้งนี้ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 ซึ่งเราสังคมเราจะดีขึ้นได้เริ่มจากครอบครัว ต่อมาคือครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและเราอยู่ในกลุ่มคนที่คิดดีทำดีไปด้วยกัน สิ่งเหล่านี้คิดว่าไม่มีทางที่จะไม่ก้าวหน้า และวันนี้อยากให้ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเป็นอะไร อยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจหรือข้าราชการ ต้องแข็งแรงกินข้าวเยอะๆ ออกกำลังกายให้ตัวสูงๆคนไหนอยากเป็นครู พยาบาลเป็นได้หมด วันนี้ลุงอยู่ลุงทำให้ วันหน้าข้าราชการต้องเข้มแข็งอยู่แล้ว
          
นายกฯ ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า วันนี้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งโลก ตนเปิดไปดูไม่เคยโกรธอาจจะว่าลุงเยอะหน่อย แต่ลุงรู้ว่าลุงทำอะไรอยู่ ไม่ได้ทำอะไร  ลุงไม่เคยโกรธอยู่แล้ว เพราะห้ามยาก