วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:31 น.

การเมือง

“วราวุธ”นำทีมร่วมปล่อยเต่าตนุ คืนสู่ถิ่นทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.55 น.

 “วราวุธ” ปลื้มระบบนิเวศใต้ทะเลใหม่ หลังวางแท่นปะการังเทียม พร้อมนำทีมร่วมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ถิ่นทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม โดยใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 

นายวราวุธ เผยว่า ถึงแม้วันนี้ไม่สามารถลงดำน้ำสำรวจได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีคลื่นลมและมรสุม แต่จากการรายงานและภาพถ่ายใต้น้ำของทีมสำรวจล่วงหน้าที่มาดำน้ำสำรวจเมื่อวานนี้ รู้สึกพอใจอย่างมากกับสภาพระบบนิเวศใหม่ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่า ทั้งปะการังอ่อนและปะการังแข็ง มีความเจริญเติบโตขึ้น โดยในส่วนที่ตื้นที่สุดเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนที่ลึกลงไปจะต้องรอให้ปะการังฟื้นตัวอีกระยะหนึ่ง ส่วนการจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งดำน้ำได้หรือไม่นั้น จะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

นายวราวุธ ยังได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงหาแนวทางในการยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน ทั้งยังได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบ พร้อมให้ถอดบทเรียนจากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป โดยต้องการให้มีการศึกษาเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ยังได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมปล่อยเต่าตนุ จำนวน 20 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายพันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ เพราะเต่าทะเลนับเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของ การดูแล อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่กับธรรมชาติและท้องทะเลไทยสืบต่อไป

หน้าแรก » การเมือง