วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:03 น.

การเมือง

กกต.เปิดให้เช็ครายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 200 คน-บัญชีสำรอง 99 คน

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 20.57 น.

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น
    
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน และบัญชีสำรอง จำนวน 99 คน โดยสามารถดูประกาศรายชื่อดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
    
ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศผลการเลือกแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ที่ทำให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น


 

หน้าแรก » การเมือง

ข่าวในหมวดการเมือง