วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:49 น.

โปรโมชั่น

เทสโก้ โลตัส ต่อยอดแคมเปญ “ราคามหาชน”

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.50 น.

เทสโก้ โลตัส  ต่อยอดแคมเปญ “ราคามหาชน”

 
 
 เทสโก้ โลตัส ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ต่อยอดแคมเปญ “ราคามหาชน” แถมน้ำดื่มฟรีแก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม เมื่อซื้ออาหารเมนู “ราคามหาชน” 25 บาท ที่ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส 169 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยประหยัดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ 22 – 30 กันยายน 2563 โดยผู้ที่ซื้ออาหารเมนูราคามหาชนสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปแลกน้ำดื่ม 600 มิลลิลิตรได้ฟรีที่เคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มได้ทันที ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้เปิดตัวแคมเปญ “ราคามหาชน” ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตัดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนเพื่อช่วยลูกค้าและประชาชนประหยัด นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในทุกสาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์แล้ว แคมเปญ “ราคามหาชน” ยังรวมถึงเมนูอาหารในศูนย์การค้าที่จำหน่ายในราคาเพียงจานละ 25 บาทเท่านั้น จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้