วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 00:51 น.

อสังหา

กิจการเพื่อสังคมในเครือ LPN ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 13.23 น.

กิจการเพื่อสังคมในเครือ LPN ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

 

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริการชุมชน ร่วมรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ กับความผูกพันที่มีต่อ LPN และบริษัทในเครือมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แม้ว่าปัจจุบันท่านจะถึงแก่กรรมแล้ว  แต่ความเมตตา  ความห่วงใยยังคงอยู่  และได้สานสัมพันธ์ต่อมายัง นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายทับทิม ในฐานะหลานผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ด้วยการมอบเงินสมทบสวัสดิการพนักงานบริการชุมชน บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม (จำกัด) (LPC) มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีด้อยโอกาสให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป