วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 13:10 น.

อสังหา

พฤกษา คว้ารางวัล “ASA Real Estate Awards 2019”

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.27 น.

พฤกษา คว้ารางวัล “ASA Real Estate Awards 2019”

 

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “ASA Real Estate Awards 2019” รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในโครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา – ห้วยขวาง” จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการออกแบบและก่อสร้างที่มีมาตรฐาน พร้อมคำนึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับ โดยมี นางอรนุช อิติโกศิน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสูง และนางกนกอร หลิมกำเนิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสูง 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจาก นายสันติ พร้อมพัตม์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้าน และเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล