วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:04 น.

อสังหา

ศุภาลัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 15.33 น.

ศุภาลัย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 2

 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (Thailand Labor Management Excellence Award 2019) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี นางดวงใจ มาตยาคุณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นผู้มอบรางวัล

หน้าแรก » อสังหา