วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:30 น.

อสังหา

เอสซี แอสเสท รับรางวัลเกียรติยศ ในงาน Sustainability Disclosure Award 2562

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.03 น.

เอสซี แอสเสท รับรางวัลเกียรติยศ ในงาน Sustainability Disclosure Award 2562

 

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลเกียรติยศในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG (Environment Social Governance) ตามกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » อสังหา