วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:03 น.

อสังหา

เยี่ยมชมโครงการ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.48 น.

เยี่ยมชมโครงการ

             

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการงานก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK Intoplane Substation) ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Index) โดยมี นาย สุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว นันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งนายสมชาย อภิชาติพันธุ์กวี  ผู้จัดการโครงการและทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้