วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:06 น.

อสังหา

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้น

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.09 น.

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้น

 

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ประธานคณะกรรมการ นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ดร.ชญานิน เทพาคำ กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Pride Lounge ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์

หน้าแรก » อสังหา