วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:16 น.

อสังหา

มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม มอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.34 น.

มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม มอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี

มูลนิธิประทีป - อัจฉรา ตั้งมติธรรม มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงานศุภาลัยที่เรียนดี” ประจำปีทั่วประเทศ โดยมี ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 167 ทุน  รวมเป็นเงิน 5 แสนกว่าบาท เพื่อร่วมส่งเสริมและสร้างโอกาสการศึกษาให้แก่เยาวชน อีกทั้งเพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมไทย ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

หน้าแรก » อสังหา