วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 22:47 น.

อสังหา

กคช. จับ แจก จริง !! ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.58 น.
กคช. จับ แจก จริง !! ครั้งที่ 2
 
นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลากรางวัลโปรโมชั่นลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,616 รางวัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโอนกรรมสิทธิ์เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง ร้อยละ 0.01 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
 
การจับสลากรางวัลโปรโมชั่นฯ ครั้งที่ 2 ได้ใช้วิธีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากคอมพิวเตอร์ (Random) โดยดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่เหลือจากการจับสลาก ครั้งที่ 1 รวมกับรายชื่อลูกค้าที่โอนฯตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563 แบ่งรางวัลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์สี LED 40 นิ้ว จำนวน 3 รางวัล, ตู้เย็นขนาด 5 คิว จำนวน 3 รางวัล, เตาไมโครเวฟ จำนวน 20 รางวัล, จักรยาน จำนวน 20 รางวัล พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 70 รางวัล และพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่น 41 ปี กคช. จำนวน 2,500 รางวัล (รวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท) โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 25 มกราคม 2564 ทาง www.nha.co.th 
 
 

หน้าแรก » อสังหา