วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 00:07 น.

อสังหา

BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.57 น.

BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ

           

นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อจำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือด ให้แก่ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ BAM สำนักงานนครราชสีมา