วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:58 น.

อสังหา

โมเดอร์นฟอร์ม มอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับ สถาบันพยาธิวิทยาฯ

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565, 11.32 น.

โมเดอร์นฟอร์ม มอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับ สถาบันพยาธิวิทยาฯ

 

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเฟอร์นิเจอร์ให้กับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรีหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานบริจาคโลหิต