วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:13 น.

ประชาสัมพันธ์

พก. นำข้าราชการ ออกกำลังกายทุกวันพุธ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561, 08.01 น.

พก. นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายทุกวันพุธ

เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก่อเกิดความสามัคคีในองค์กร

 
 
วันนี้ (18 เม.ย. 61) เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการตามข้อ 8 ให้ทุกภาคส่วนจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตื่นตัวในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บริเวณบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ
 
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กล่าวว่า ด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการตามข้อ 8 ให้ทุกภาคส่วนจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญและควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย เป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง และความเครียด เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และให้เกิดการตื่นตัวในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีในองกรค์อีกด้วย โดยในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย อาทิ การเต้นแอโรบิค เทเบิ้ลเทนนิส แบตมินตัน และการวิ่ง 
 
“ตนขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพราะการออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ พร้อมเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของรัฐบาล และทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป” นายสมคิด กล่าวในตอนท้าย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์