วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 17:21 น.

ประชาสัมพันธ์

ธนชาตจัดสัมมนาให้ลูกค้า “SME in Action แชร์การทำธุรกิจ ติดอาวุธSME”

วันพุธ ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 11.57 น.

ธนชาตจัดสัมมนาให้ลูกค้า “SME in Action แชร์การทำธุรกิจ ติดอาวุธSME”

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาฟรีเพื่อลูกค้าและผู้สนใจ หัวข้อ “SME in Action แชร์การทำธุรกิจ ติดอาวุธ SME” เชิญวิทยากรชื่อดัง “สอง-ภาสกร ไวยวรรณะ” เจ้าของหนังสือ “เปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทำ” และเจ้าของผลิตภัณฑ์ไข่ขาวพร้อมรับประทาน แบรนด์ “Fin-e” แชร์ความรู้และประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น. ที่ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่เฟสบุ๊คwww.facebook.com/thanachartbank

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์