วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:12 น.

ประชาสัมพันธ์

อพท.ประกาศเจตจำนง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.48 น.

อพท.ประกาศเจตจำนง

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานรวม 5 ด้าน คือ (1)โปร่งใส (2) พร้อมรับผิด (3) ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) วัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และ (5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. ณ งานกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รร.เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี