วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:49 น.

ประชาสัมพันธ์

สปปท.มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รพ.

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 23.01 น.

สปปท.มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รพ.

 

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ส่งมอบ "เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด" รุ่น PC - 900 PRO SN มูลค่า 50,000 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช โดยจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ประจำปี 2561 ของ สปปท. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ซึ่ง สปปท. เป็นองค์กรกลางในการประสานและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่พันธมิตร องค์กรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน ผู้ดำเนินภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจการ การให้บริการน้ำประปา รวมถึงการเสริมสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์