วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:31 น.

ประชาสัมพันธ์

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดบ้านต้อนรับ

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562, 17.04 น.
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดบ้านต้อนรับ
 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อนำเสนอนวัตกรรมการดูแลและช่วยอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุในรูปแบบ "หุ่นยนต์ดินสอ" มินิ ซึ่งมีความสามารถ ๑๙ ประการ ในการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ อาทิ การช่วยเตือนให้ผู้สูงอายุวัดความดันโลหิต การสื่อสารผ่านการโทรออกด้วยระบบสัมผัสหน้าจอที่บุคคล การแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยลุกจากเตียง เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันการล้ม เป็นต้น โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์