วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 17:23 น.

ประชาสัมพันธ์

หนึ่งเดียวในไทย งานบุญรดน้ำต้นโพธิ์ สังขละบุรี

วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 12.48 น.

หนึ่งเดียวในไทย งานบุญรดน้ำต้นโพธิ์ สังขละบุรี

 

วิสาขบูชาปีนี้  ททท.กาญจนบุรี ขอชวนไปร่วมงานบุญ สัมผัสวิถีความเชื่อที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในงาน “ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์” และ “ออกร้านตลาดนิพพาน” ที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ 

 

ภาพถ่ายโดย คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

 

วันวิสาขบูชา (วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ถือเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญทำทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และมีการเวียนเทียนในช่วงค่ำเพื่อความเป็นสิริมงคล  สำหรับที่ วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และถือปฏิบัติกันในทุกวันเพ็ญเดือน ๖ นี้ด้วย นั่นคือ “ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์” ซึ่งแต่เดิมเป็นพิธีที่พุทธศาสนิกชนในพม่าปฏิบัติกันในวันวิสาขบูชา แต่สำหรับในประเทศไทยนั้น จะพบได้ที่ชุมชนชาวมอญสังขละบุรี ที่วัดวังก์วิเวการาม แห่งนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 

ภาพถ่ายโดย คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

 

สำหรับความเป็นมาของประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดของเมืองมอญนั้นไม่ทราบแน่ชัด  ส่วนที่ชุมชนชาวมอญแห่งนี้ เมื่อครั้งยังตั้งชุมชนอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีเก่า ก่อนที่จะถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (บริเวณที่เป็น “เมืองบาดาล” ในปัจจุบัน) ก็ยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้น เพราะยังไม่มีต้นโพธิ์  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐ เมื่อครั้งที่หลวงพ่ออุตตมะเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำมาประดิษฐานไว้บนยอดเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญ “ต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์” ที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา มาพร้อมกันด้วย  ครั้นถึงวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จมาทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ ไว้ที่บริเวณลานเจดีย์พุทธคยา ของวัดวังก์วิเวการาม  ตั้งแต่นั้นมา หลวงพ่ออุตตมะจึงได้รื้อฟื้นให้มีประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ขึ้น เหมือนที่เมืองมอญบ้านเกิดของท่าน ในทุกวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  โดยในช่วงเย็นถึงค่ำ ชาวมอญจะพร้อมใจกันนำน้ำอบ น้ำหอม น้ำสะอาดลอยด้วยดอกไม้ มารวมตัวรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่  จนกลายมาเป็น “ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์” ของชุมชนมอญสังขละบุรีแห่งนี้ในที่สุด

 

ภาพถ่ายโดย คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

 

นอกจากนี้ในเย็นวันเดียวกัน ยังมีประเพณีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ “การออกร้านตลาดนิพพาน” (นิพพาน คือ ความดับ ไม่ต้องเกิดอีก อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพุทธศาสนิกชนคนมอญทุกคนจึงหมั่นทำความดี สร้างกองบุญกองกุศลต่าง ๆ ไว้  มีทั้งการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ก็เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งนิพพาน) ซึ่งในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ โดยปกติจะตรงกับวันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ชาวมอญที่สังขละบุรี จะพร้อมใจกันจัดประเพณีออกร้านตลาดนิพพานนี้ขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการทำบุญรดน้ำต้นโพธิ์แล้ว  โดยชาวบ้านที่มาออกร้านในตลาดนิพพาน จะจัดเตรียมอาหารคาว-หวาน ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม หรือน้ำหวาน มาเตรียมตั้งร้านรอไว้ตั้งแต่ช่วงเย็น  หลังจากร่วมบุญรดน้ำต้นโพธิ์เสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะไปร่วมกันสมาทานศีล ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียนรอบเจดีย์พุทธคยา  จากนั้นก็จะเปิดตลาดให้ผู้คนที่มาร่วมงานบุญ  ได้นำบุญที่ทำมาแล้วนั้นมาแลกกับสิ่งของ โดยไม่ต้องมีการใช้เงินซื้อแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ขายเองก็ปรารถนาบุญ และการสร้างทานบารมีด้วยเช่นกัน  จึงกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่คนขายก็ได้บุญ คนซื้อก็สุขใจ  โดยชาวมอญมีความเชื่อว่าบุญต่าง ๆ ที่ได้สั่งสมไว้แล้วนี้ จะนำพาให้บรรลุถึงซึ่งนิพพานในที่สุด  จึงมีชื่อเรียกประเพณีบุญนี้ว่า “การออกร้านตลาดนิพพาน” นับเป็นอีกงานประเพณีที่ยืนยันได้ถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญสังขละบุรีอย่างไม่เสื่อมคลาย

 

ภาพถ่ายโดย คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

 

ททท.กาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปท่องเที่ยวอำเภอสังขละบุรี และร่วมงานบุญในครั้งนี้ ร่วมกับชาวมอญสังขละบุรี ในวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรัญญา  เจริญหงษ์ษา (เลขาวัฒนธรรมตำบลหนองลู)  โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๒ ๕๑๔๐, ๐๘๙ ๕๑๔ ๒๓๙๘  

 

ภาพหน้าปกโดย   คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์