วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:39 น.

ประชาสัมพันธ์

แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง

วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 15.52 น.

แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ในวันที่ ๑๕, ๑๖, ๒๒, ๒๓, ๒๙, ๓๐ พฤษภาคม  และวันที่  ๕, ๖, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรม “แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง”  ขึ้นทุกวันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๑๕, ๑๖, ๒๒, ๒๓, ๒๙, ๓๐ พฤษภาคมและวันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๕, ๖, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และสวนราชานุสรณ์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซึมซับ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาติ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจที่ดีในภาพรวมของประเทศ

 

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพร้อมเดินชมตลาดย้อนยุค ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์, ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวนกว่า ๔๐ รูป ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังเก่าแก่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดฯให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี และเสด็จมาประทับมากถึง ปีละ ๘ – ๙ เดือน

 

นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าวแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี, พระปรางค์สามยอด โบราณสถานอันงดงาม สร้างด้วยศิลาแรงเรียงกันสามองค์ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของลิงฝูงใหญ่, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) บ้านพักของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ฯ
วัดเสาธงทอง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ชาวจังหวัดลพบุรีให้ความเคารพศรัทธา เป็นต้น

 

พลาดไม่ได้ แต่งไทยมาใส่บาตรกันนะคะ . . . ได้บุญ อิ่มท้อง พร้อมสาระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  โทร. ๐๓๖-๔๒๒๑๖๖, ๐๓๖-๔๒๒๐๔๔  ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ทุกวัน เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi

 

 

 

 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์