วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 01:43 น.

ประชาสัมพันธ์

“ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 รพ.” เปิดรับสมัครนักวิ่งใจบุญ

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 20.53 น.

“ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 รพ.” เปิดรับสมัครนักวิ่งใจบุญ

ลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน “ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 โรงพยาบาล” จัดโดย คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับบริจาคพร้อมเปิดรับสมัครนักวิ่งใจบุญในโครงการ “ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 18 รพ.” โดยได้รับการร่วมมือ ร่วมแรงจากเหล่าคณะกรรมการ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ,พัชราวดี พลศักดิ์ ,สัตปิยา เพชรรัตน์ ,อัจฉราวรรณ อัศวรัตนาภรณ์ ,อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ,มณีพร ดวงมณี ณ. วัดบวร เมื่อวันก่อน