วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:16 น.

ประชาสัมพันธ์

พัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 20.02 น.

พัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจโรงแรม

อัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ : ภาคธุรกิจโรงแรม 2562 (Skill Development Training for Persons with Disabilities: Hotel Service Training 2019) จำนวน 18 คน อายุระหว่าง 19-62 ปี ที่เข้าร่วมฝึกงานกับสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562 โดยมี สุนทร เนาวะราข ผู้จัดการ 60+พลัส เบเกอรี่ , นฤมล สิทธิรัตน์ อาจารย์สอนการโรงแรมจากโรงเรียนสุภาพบุรุษการเดินเรือ และนงนุช เมธาจิตติพันธ์ เลขานุการบริหารผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ร่วมงาน ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์