วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:06 น.

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดกิจกรรม"หนูอยากได้ยินเสียงแม่ ครั้งที่ 7"

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.01 น.

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดกิจกรรม"หนูอยากได้ยินเสียงแม่ ครั้งที่ 7"

 

 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงที่อายุไม่เกิน 3 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หรืออุปกรณ์การได้ยิน ในงาน “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทรลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ081-104-3030 หรือทางไลน์ ไอดี @ihearmom

 

 

ในประเทศไทยเด็กที่เกิดใหม่ราว 700-2,100 คน เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเด็กเหล่านี้อาจแทบจะไม่ได้ยินเสียงของตนเอง และเสียงแรกของแม่ หากไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยินที่เหมาะสม เด็กอาจจะไม่สามารถพูดสื่อสารได้  อาจทำให้ขาดโอกาสในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมในสังคม อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นการให้โอกาสแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้สามารถได้ยิน ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เป็นเป้าหมายของโครงการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับรุนแรงให้เข้าถึงอุปกรณ์การได้ยินและเทคโนโลยีการได้ยิน มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์

            1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก อายุไม่เกิน 3 ปี 

            2. ผู้ปกครองลงทะเบียนด้วยตนเองในงาน

            3. มีความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์