วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 16:20 น.

ประชาสัมพันธ์

สภาตรีแห่งชาติฯเชิญชวนสนับสนุน “สลากกาชาด 2562”

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 14.06 น.

สภาตรีแห่งชาติฯชวนคนไทย
สนับสนุน “สลากกาชาด 2562”

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมสนับสนุน “สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกรางวัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี ผู้สนใจสนับสนุนสลาก ฉบับละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2117 9353

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์