วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:09 น.

ประชาสัมพันธ์

เสริมความรู้การพัฒนาความยั่งยืนการดำเนินธุรกิจ

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 21.36 น.

เสริมความรู้การพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ และธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Corporate Sustainability การพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ จากวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ , ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ , มาร์คแลนด์ เบลคล็อค เข้าร่วมฟังด้วย ณ ห้องเอ็ม 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์