วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:46 น.

ประชาสัมพันธ์

DITP จับมือสภาธุรกิจไทย-อินเดีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.52 น.
DITP จับมือสภาธุรกิจไทย-อินเดีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
เสริมแกร่งผู้ประกอบการลุยตลาดอินเดีย รับอานิสงส์ตลาดอสังหาฯ อินเดียเติบโต
 
 
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสภาธุรกิจไทย-อินเดีย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Hospitality & Building Solution เพื่อเจาะตลาดอินเดีย เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอินเดีย มาแรง เติบโตสูง ส่งผลกระตุ้นให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งสำหรับโรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ช้อปปิ้งมอลล์ โรงพยาบาล และอื่นๆ ขยายตัวในอัตราสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในการรุกเจาะตลาดอินเดียให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอานิสงส์จากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อินเดีย
 
สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอินเดียเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่มีอัตราการเติบโตสูงและเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย ทั้งที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก เช่น  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดีย  ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ อาทิ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าหรือ  ช้อปปิ้งมอลล์เพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณ์กันว่าในปี 2565 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างของอินเดียจะก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึง 75 ล้านตำแหน่ง
 
ปัจจัยจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำให้ปัจจุบันประชากรอินเดียอพยพเข้ามาอาศัยในชุมชนเมืองประมาณปีละ 10 ล้านคน ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยรายงานแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนเมืองทั่วโลกที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations World Urbanization Prospects 2018) มีการคาดการณ์ว่าประชากร ที่อาศัยในชุมชนเมืองของอินเดียจะเพิ่มขึ้นถึง 543 ล้านคนในปี 2568 
 
ผนวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในอินเดียมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการด้าน Hospitality ของอินเดียจะมีมูลค่าถึง 418.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 รวมทั้งนโยบายสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลอินเดีย อาทิเช่น การผ่อนปรนการให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โครงการให้ทุกครัวเรือนมีบ้านภายในปี 2565  แผนการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตชาวเมือง  เป็นต้น รวมถึงการที่รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REITs) ซึ่งจะยิ่งทำให้ต่างประเทศสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้มากยิ่งขึ้น
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แนะนำบริษัทและนำเสนอสินค้าหรือบริการของโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอินเดียมากที่สุด
 
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดจัดโครงการคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนการค้าเอกชนเดินทางเยือนเมืองเบงกาลูรูและไฮเดอราบัด สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2563
 
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเจาะตลาดอินเดีย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 โทรศัพท์ 02 507 8204 , 02 507 8239 email : ditp.southasia@gmail.com หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์