วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:35 น.

ประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนาประจำปี

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.13 น.

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดสัมมนาประจำปี

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี เรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2020” โดยมี จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , วิศิษฐ์  ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป , ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมบทบาทของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจต่อสาธารณชน และสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ส่วนราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและมุมมองเพื่อจุดประกายทางความคิดให้กับสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์