วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:30 น.

ประชาสัมพันธ์

Bluebik คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563"

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.53 น.

Bluebik คว้ารางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563"

นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เข้าเป็นตัวแทนรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ในสาขาบริหารและพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ที่นอกเหนือจากการมีสินค้าและบริการที่ดี แต่หมายรวมถึง การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม  โดยยกย่องสนับสนุนผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้