วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:17 น.

ประชาสัมพันธ์

“บลูสโคป” เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.03 น.

“บลูสโคป” เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งที่ 3

มร.มาร์ค วาสเซร่า ประธานบริหาร บลูสโคป ร่วมด้วย มร.โยอิจิ ฟุรุตะ ประธานบริหาร นิปปอนสตีล (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และนายสืบตระกูล สุนทรธรรม (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร ล็อกซเล่ย์เปิดโรงงาน “บลูสโคป” แห่งที่ 3 ณ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยงบลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็ก และที่พักอาศัย โดยมีกำลังการผลิตกว่า 160,000 ตันต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกับโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 ทำให้บลูสโคปมีกำลังการผลิตรวมกว่า 580,000 ตันต่อปี นับเป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบสีที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์