วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:26 น.

ประชาสัมพันธ์

HIS MSC เซ็นสัญญากับ MYRA

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.10 น.

HIS MSC เซ็นสัญญากับ MYRA

คุณภูษิต อรุณรัตนดิลก, Vice President, HIS MSC Company Limited เปิดศักราชใหม่ด้วยการร่วมลงนามเซ็นตสัญญา กับ Mr. Javier Blanco, Chief Executive Officer, MYRA Self Check-In S.L. SPAIN เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย MYRA แต่งตั้งให้ HIS MSC Co., Ltd. เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ MYRA ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

HIS MSC มีความยินดีที่ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ในการเดินทางของแขกผู้เข้าพักในโรงแรม โดยเฉพาะช่วงระหว่างการ check-in และ check-out ตลอด 24 ชั่วโมงของด้วยเครื่อง kiosk MYRA ที่มีบริการหลากหลายภาษาให้เลือก แขกผู้เข้าพักจะได้รับการแจ้งเตือนแบบ real-time ผ่านทางอีเมลหลังจาก check-in พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลในการ promote สินค้า และบริการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการขายในขั้นต่อไปได้ตามต้องการอีกด้วย