วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:39 น.

ประชาสัมพันธ์

กสร. ชวนร่วมงาน Informal Labour Fair 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.06 น.
กสร. ชวนร่วมงาน Informal Labour Fair 2020 
 
 
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน Informal Labour Fair 2020 ร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ณ กระทรวงแรงงาน   ดินแดง กทม.
 
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงาน “Informal Labour Fair 2020” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้แรงงาน   นอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแรงงานนอกระบบกว่า 40 ร้านค้า นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คลินิกให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมประกันสังคมมาตรา 40 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและเสวนาวิชาการเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบอีกด้วย 
 
อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.ขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2245 7170

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์