วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 16:09 น.

ประชาสัมพันธ์

ไบโอแลป MOU ม.มหิดลร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ทันตกรรม

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 00.03 น.

ไบโอแลป MOU ม.มหิดลร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์ทันตกรรม

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี และ นายรชฎ ถกลศรี พร้อมด้วย นางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไบโอแลป จำกัด ผู้ผลิตเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี และนำไปสู่การผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์  ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสิรินธรทันตพิพิธ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆนี้