วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 02:00 น.

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะตรุษจีน 48,480 ชิ้น สถานสงเคราะห์ 9 แห่ง

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.57 น.
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จำนวน 48,480 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 484, 800.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท)  มอบให้แก่ เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน  9  แห่ง  ดังนี้
 
1.สถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด(ภูมิเวท) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน  2,880 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 28,800.-บาท 2.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน  5,040 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 50,400.-บาท 3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน  2,880  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  28,800.-บาท 4.สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 4,000  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  40,000.-บาท 5.สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  จำนวน  2,560  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า  25,600.-บาท 6.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 10,000  ชิ้น คิดเป็นมูลค่า  100,000.-บาท 7.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี จำนวน 8,000  ชิ้น  คิดเป็นมูลค่า 80,000.-บาท 8.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  จำนวน 1,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 16,000.-บาท 9.มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 2,360 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 23,600.-บาท
 
และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่าน มอบขนมเปี๊ยะ แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 11,520 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า  115,200.-บาท  (โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัย)