วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:41 น.

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 09.52 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”
เติม ไข่ไก่ปันสุข ให้“ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา”
 
นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม“ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”ให้ “ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา” โดย มี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และรับมอบในวันที่ 21พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ นำ ไข่ไก่ปันสุข จำนวนหนึ่ง เติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 
 
ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาเติมในตู้แรงงานปันสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตสามารถหยิบไปใช้ได้ และเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถนำสิ่งของมาบริจาคตู้นี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเหลือให้ทุกคนก้าวพ้นวิกฤติโควิด -19 ไปด้วยกัน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์