วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:31 น.

ประชาสัมพันธ์

SHURE SHOT มอบแอลกอฮอล์มูลนิธิเด็กโสสะฯ

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.42 น.

SHURE SHOT มอบแอลกอฮอล์มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์ ประธาน บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด พร้อมครอบครัวร่วมบริจาค SHURE SHOT แอลกอฮอล์คุณภาพ (75% V/V) ผลิตจากโรงงานซึ่งได้มาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ต.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ใน 5 หมู่บ้านทั่วประเทศของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมเคป เฮ้าส์ กรุงเทพฯ