วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:49 น.

ประชาสัมพันธ์

แรงงานพะเยา ร่วมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.49 น.
แรงงานพะเยา ร่วมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร
ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากโควิด มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว
 
กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ส่งเสริมโครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
 
นางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) แรงงานนอกระบบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ว่างงานในพื้นที่ ลงพื้นที่บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โดยนางฐิฐา กล่าวว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีความห่วงใยประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดส่งเสริมประชาชน ใช้ที่ว่างในการปลูกผัก และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมจึงสนับสนุนให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 
       
สำหรับบ้านต๊ำพระแล เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด - 19 ได้มีโอกาสบริโภคอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรไว้ใช้ดำรงชีวิตเลี้ยงดูตนเองและจุนเจือครอบครัว
       
นางฐิฐา กล่าวต่อว่า โครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเกษตรหลายชนิดผสมผสานในบริเวณพื้นที่เดียวกันปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน และการจัดการที่ดี ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลตอบแทนคุ้มทุน ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนจึงเป็นวิธีการลดความเสี่ยงและสร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ตามบ้านหรือพื้นที่ว่างอื่น ๆ มาจัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนโดยชื่อว่า “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคอย่างปลอดภัย       ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้สามารถอยู่ได้กับสถานการณ์นี้ โดยทดลองใช้ที่ว่างหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดทดลองปลูกซึ่งได้ผลดี
     
ด้านนางทองใบ  เทียมแก้ว ราษฎรบ้านต๊ำพระแล อายุ 55 ปี กล่าวว่า เคยรับจ้างเป็นช่างก่อสร้างมากว่า 20 ปี แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จึงหันมาปลูกผักปลอดสารพิษในที่ว่างบริเวณบ้าน ซึ่งมีคนสั่งซื้อตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวได้ ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้
     
นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมสำรวจความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้คนตกงาน สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการลง คนส่วนใหญ่จึงหันหลังกลับบ้าน และสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้นำมาตรการต่างๆ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดไปบอกกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือตามความต้องการ อาทิ ส่งเสริมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การหางานให้ทำ การแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพตามความต้องการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการรับสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต