วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:04 น.

ประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์สตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 23.34 น.

โครงการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์สตรีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกรียติจากปลัดกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ณ ศูนย์ตรวจรักษาผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ซึ่งภายในกิจกรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดโครงการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์สตรีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ให้บริการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์โรคต่างๆ ที่พบในสตรีวันเจริญพันธุ์ เช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมามากผิดปกติ เนื้องอกในมดลูก และถุงน้ำที่รังไข่บริการพร้อมตรวจคัดกรองโรคทั่วไป เช่น การวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อตรวจโรคเบาหวานและกรุ๊ปเลือด พร้อมทั้งตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ติดต่อจองคิวได้ที่ศูนย์ BFC หรือโทร. 02 289 7082 รับจำนวน 50 ท่าน/วัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองว่ามาตรวจในโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติประเภทใดเพื่อสะดวกในการให้บริการ

ทั้งนี้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 โรงพยาบาล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หรือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร