วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:48 น.

ประชาสัมพันธ์

แคนทารีเบย์ภูเก็ตรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก ททท.

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.56 น.

แคนทารีเบย์ภูเก็ตรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จาก ททท.

สมใจ ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต