วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:41 น.

ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6

วันเสาร์ ที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.04 น.

ลงพื้นที่ตรวจราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6

สุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมคณะที่ปรึกษา ธนา ธรรมวิหาร ,อธิโชค วินทกร ,พันเทพ ชวาลา และประจวบ สวัสดิประสงค์ ,พิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกับให้นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตแก่สำนักงาน ป.ป.ช.ในเขตภาค 6 (พิษณุโลก,สุโขทัย ,อุตรดิตถ์ ,พิจิตร ,นครสวรรค์ ,อุทัยธานี) โดยมีภูเทพ ทวีโชคิธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 วิฑูรย์ วรโชตพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พิษณุโลกให้การต้อนรับ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 พิษณุโลก เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์