วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:31 น.

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ COVID-19

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.29 น.
อธิบดีกรมธนารักษ์  มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ COVID-19
 
 
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังโดยมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม แอลกอฮอลล์ 75% (สำหรับทำความสะอาด) และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์