วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:07 น.

ประชาสัมพันธ์

หารือแผนธุรกิจ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.21 น.

หารือแผนธุรกิจ

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม ที่ปรึกษา พร้อมทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมประชุมหารือแผนธุรกิจกับ ดร.โกวิทย์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ถาวรยางยนต์ กรุ๊ป จำกัด ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม เมื่อเร็วๆ นี้