วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 04:57 น.

ประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดสัมมนาระดับภูมิภาค “The Impact of COVID – 19 to Online Media

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.12 น.

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดสัมมนาระดับภูมิภาค  “The Impact of COVID – 19 to Online Media

: Lesson Learned From ASEAN” 29 ตุลาคมนี้

 

 

COVID – 19 เป็นศูนย์กลางของความสนใจของทุกคน เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในส่วนของสื่อสารมวลชน ที่องค์กรและบริษัทต่างๆต้องหาวิธีการและมาตรการในการบริหารจัดการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ( SONP)  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่อง “ The Impact of COVID – 19 to Online Media : Lesson Learned From ASEAN” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.45 น.

 

โดยงานสัมมนานี้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมทุกคนในภูมิภาคอาเซียนได้มีโอกาส แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนงานสื่อสารมวลชน โดยมีตัวแทนจากสื่อมวลชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปรับตัวของสื่อมวลชนท่ามกลางสถานการณ์ COVID – 19 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทางเฟซบุ๊ก  SONPThai และ ThaiPBSFan