วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:16 น.

ประชาสัมพันธ์

พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่โครงการ “เราชนะ” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.14 น.

พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่โครงการ “เราชนะ” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
     

 

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วยนางพรนิภา มาสิลีรังสี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม และทีม One Home จังหวัดสมุทรสงคราม  ผอ.สสว.3 ร่วมกับธนาคารกรุงไทย นายอำเภอบางคนที สาธารณสุขอำเภอบางคนที กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ในพื้นที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” ในพื้นที่อำเภอบางคนที ได้แก่ ตำบลโรงหีบ ตำบลบางยี่รงค์ ตำบลบ้านปราโมทย์ และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดสมุทรสงคราม